Mitt namn är Pernilla Hallberg. Jag är 35 år och ursprungligen från Stockholm, men sedan många år tillbaka bor jag i Linköping tillsammans med min hund Bengtsson. Jag läser sista terminen på mastersprogrammet i kognition och handikapp vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.  Jag har även nyligen avslutat en utbildning på magisterprogrammet i teknik, design och kommunikation vid institutionen för Tema. Min magisteruppsats där handlar om hur vanliga mobiltelefoner kan användas som hjälpmedel för vuxna med ADHD.


Jag har en bred akademisk bakgrund som tog sin början i franskastudier och därefter fortsatte med studier i affärsjuridik. Grunden inom juridiken, att logiska resonemang, stringent argumentation och hänvisning till vedertagna källor tillåts definiera vad som betraktas som sanning, tilltalade mig mycket. Men inom den tillämpade juridiken rådde också en oreflekterad auktoritetstro baserad enbart på meriter och statusmarkörer som jag inte kunde förlika mig med. Detta väckte hos mig frågor om hur verkligheten skapas och uppfattas hos människor och hur vi fungerar i och med vår omgivning, vilket ledde mig vidare till studier i kognitionsvetenskap. Här kom jag i kontakt med ett tvärvetenskapligt synsätt där fenomen kunde betraktas på många nivåer och utifrån olika akademiska discipliner i samverkan. För att kunna fördjupa mig inom mina intressesfärer och samtidigt inrymma detta under en sammanhållen akademisk ram fortsatte jag därefter med att läsa magisterprogrammet i teknik, design och kommunikation vid institutionen för Tema. Under studiernas gång har jag mer och mer kommit att intressera mig för handikappvetenskapliga frågor. För att lära mig mer om detta och fortsätta utvecklas har jag parallellt med andra studier därför läst på mastersprogrammet i kognition och handikapp, där jag nu går sista terminen.


Mitt intresse för handikappvetenskap ligger främst inom området kognitiva funktionsnedsättningar och tekniska hjälpmedel. Här har mitt intresse särskilt kommit att kretsa kring hur vanliga konsumentprodukter och tjänster kan användas som hjälpmedel. Jag upplever att mobil IT inrymmer stora möjligheter som hjälpmedel, samtidigt som området ännu inte utnyttjas till sin fulla potential. Detta är ett område jag skulle finna stor glädje i att verka inom i framtiden, och där jag tror att jag har mycket att erbjuda. Jag har egna funktionsnedsättningar som, trots att de vanligen inte räknas som meriterande i klassisk bemärkelse, har gett mig mycket erfarenheter och förståelse som jag har stor nytta av. Tillsammans med tidigare arbetslivserfarenheter och mina akademiska studier gör detta att jag har en djup och mångfasetterad kunskap om funktionsnedsättningar. Detta innebär att jag har en förmånlig möjlighet att se på handikappvetenskapliga frågor ur flera perspektiv och kan verka som brobyggare mellan upplevelse och betraktelse. Min ambition är nu att gå vidare och hitta ett sätt att tillämpa de kunskaper jag har och samtidigt få en möjlighet att fortsätta att utvecklas och förkovra mig på området.


 

Pernilla Hallbergs hemsida

Email Me

Om mig